تعرفه خدمات آزمایشگاهی

ردیفنام دستگاهنام خدمتواحدتعرفه /ریال
1pH مترتعیین و تنظیم pHنمونه200/000
2آسیاب چرخشی با سرعت متغیرخرد کردن نمونه‌های نرم تا نیمه سخت با اندازه معیننمونه/50گرم300/000
3ترازوی رطوبت سنجاندازه گیری رطوبت مواد غذایینمونه200/000
4حمام اولتراسونیکتمیز نمودن جرم‌ها از اطراف وسایل ظریف و حساس، همگن و یکنواخت نمودن محلول هاساعت300/000
5بن ماری-حمام آبدمای قابل استفاده  (°c 95  -10)ساعت60/000
6حمام آب با قابلیت سیرکولاسیونرنج دمایی (°c 100 - 4)ساعت100/000
7روتاری اواپراتورتغلیط عصاره‌ها و جداسازی حلال در خلاءساعت100/000
8ساکاروماتتعیین درصد ساکارز در چغندر، شربت‌های رقیق و غلیط، پخت ها، ملاس و ....نمونه400/000
9شیکر الک آنالیزیدانه بندی مواد پودری توسط    الک‌های استانداردنمونه200/000
10شیکر دیجیتال چرخشیمخلوط کردن و همزدن محلولهای مختلفحداکثر 200 گرم50/000
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲۷ مورد.