آگهی مناقصه عمومی (واگذاری خدمات امور نظافتی) نوبت دوم

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۱:۲۸ کد : ۳۴ اطلاعیه‌ها
تعداد بازدید:۵۵

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به واگذاری خدمات امور نظافتی اقدام نماید. از شرکت‌های معتبر(حقیقی و حقوقی) ذیصلاح دعوت می‌شود ظرف مدت ده روز پس از درج آگهی روزنامه با مراجعه به سایت اینترنتی واحد به نشانی http://www.labs.iauq.ac.ir نسبت به دریافت، تنظیم و تحویل اسناد مناقصه به نشانی ذیل اقدام نمایند.

ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.


( ۱ )

نظر شما :