معاونت علمی (آموزشی و پژوهشی)

معاونت علمی دانشگاه وظیفه برنامه ریزی ، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی و پژوهشی، تصمیم گیری درباره مسائل آموزشی و پژوهشی، سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم در جهت گسترش و ارتقا کیفیت آموزشی و اجرای دوره های آموزشی و ارزیابی آنها را بر عهده دارد.

 

وظایف و اختیارات :

• تهیه و پیشنهاد آئین نامه های مختلف آموزشی ، با همکاری مسولان ذی ربط

• تدوین و پیشنهاد اصول کافی برنامه های آموزشی دانشگاه و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب

• ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان

• مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل آموزشی و تنظیم برنامه های درسی و امتحانی

• نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی ، از طریق دفتر نظارت و ارزیابی آموزشی دانشگاه

• نظارت بر برگزاری آزمون سراسری که دردانشگاه برگزار می شود .

 

واحدهای تابعه این معاونت به شرح زیر می باشد:

• خدمات آموزشی

• اداره برنامه ریزی و نظارت آموزشی

• دفتر نظارت و ارزیابی آموزشی

 

 حوزه آموزشی

بدون شک آموزش رکن اساسی هر دانشگاه و یا هر مؤسسه آموزشی را تشکیل می دهد و در سایر مؤسسات نیز آموزش جایگاه خاص خود را دارد ولذا در جهان امروزی یکی از عوامل مهم پیشرفت و نوع آوری در مؤسسات مدیون یک آموزش نظام مند در ابعاد مختلف آن می باشد. به منظور ارتقا دانش و فرهنگ آحاد ملت عزیز ایران اسلامی تاسیس و حول محور اصلی خود یعنی آموزش حرکت خود را با توجه به سیاستها و اهداف آموزشی فرهنگی کشور آغاز نمود و در همین راستا دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان با مرکزیت حوزه آموزش کار خود را از سال 1368شروع نموده و به فعالیتهای آموزشی و فرهنگی مشغول می باشد و در این مدت با توجه به حساسیت خطیر آموزش علیرغم مشکلات متعددی که بر سر راه این قسمت قرار گرفته مجموعه آموزش توانسته در ابعاد ذیل برنامه ریزی و گامهای مفید و مؤثری را در رسیدن به اهداف تعیین شده بردارد .

 

 تاسیس و تایید رشته های متعدد

 تجهیز و توسعه کمی و کیفی آموزشگاه ها و وسایل کمک آموزشی

 هدایت تدریس اعضای هیات عامی مبتنی بر آخرین سرفصل های مصوب

 اصل و بهبود نظام آموزشی واحد به ویژه در زمینه های گروههای آموزشی - امتحانات - بایگانی

 آموزش ( بهینه سازی کلیه پرونده های دانشجویان)