معرفی واحد

دانشگاه آزاد اسلامی قوچان از سال 1368 به عنوان قطب فرهنگی و آموزشی در شمال شرق کشور و در مجتمع 14 هکتاری مشتمل بر بیش از 50 هزار متر مربع زیر بنای آموزشی، اداری، ورزشی و فرهنگی تاکنون پیش از 30 هزار فارغ التحصیل در مقاطع مختلف تحصیلات عالی در جایگاه های مدیریتی و کارشناسی در سطح کشور پرورش داده است .

این دانشگاه با تعداد 85 نفر عضو هیات علمی استادیار، دانشیار و استاد تمام و حدود یکصد نفر استاد مدعو در سه دانشکده فنی و مهندسی، علوم انسانی، پرستاری و مامایی مشغول آموزش نیروی انسانی متخصص می باشد.

این واحد دانشگاهی دارای امکانات کامل آموزشی و پژوهشی مشتمل بر  36 باب آزمایشگاه آموزشی، 5 باب آزمایشگاه تحقیقاتی، 8 باب کارگاه آموزشی و کتابخانه مجهز به 66817 جلد کتاب فارسی و 15066 جلد کتاب لاتین، 9300 متر مربع زیر بنای مجتمع خوابگاهی دانشجویی خواهران و برادران، فضای سلف سرویس و بوفه دانشجویی، 2500 متر مربع مسجد و فضای فرهنگی، بالغ بر 10 هزار متر مربع فضای ورزشی مشتمل بر یک سالن اصلی و تعداد 4 سالن فرعی، تالار همایش با ظرفیت 450 نفر، تالار سمینار با ظرفیت 150 نفر، سایت کامپیوتر و حدود 8000 متر مربع فضای اداری می باشد.