آموزش و تحصیلات تکمیلی

حوزه معاونت علمی(آموزشی) دانشگاه وظیفه برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی  دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه‌های آموزشی، تصمیم گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم در جهت گسترش و ارتقا کیفیت آموزشی و اجرای دوره‌های آموزشی  و ارزیابی آنها را بر عهده دارد.