مدیر امور دانشجویی

نام و نام خانوادگی : مهدی ساعدی

رشته تحصیلی : الهیات - فقه و مبانی حقوق

مقطع : کارشناسی ارشد

شروع مسئولیت: 95

تلفن تماس : 05147011175

شرح وظایف :

مدیریت امور دانشجویی به لحاظ ایفای نقش فعال در فراهم آوردن شرایط بهینه زندگی و تأمین رفاه و آسایش دانشجویان به طور غیرمستقیم در ارتقاء علمی و فرهنگی دانشجویان نقش عمده و به سزایی دارد:        

1. برنامه ریزی در خصوص مسائل رفاهی، خوابگاهی و امور تغذیه دانشجویان.

2.  اجرای دقیق قوانین، آئین نامه‌ها و بخشنامه‌های دانشجویی.

3. همکاری در پرداخت وام‌های تحصیلی، مسکن، ضروری، ازدواج،  ، ودیعه مسکن به دانشجویان واجد شرایط.

4. اعطای تسهیلات رفاهی و امکانات کمک آموزشی مصوب به دانشجویان واجد شرایط.

5. مشارکت در  انجام امور مربوط به باز پرداخت وامها و تسویه حساب تسهیلات رفاهی دانشجویان.

6.  همکاری در انعقاد قراردادهای بیمه حوادث دانشجویان.

7.  پذیرش، ثبت نام و اسکان دانشجویان واجد شرایط در خوابگاههای دانشجویی.

8. صدور معرفی نامه و کارت ورود به خوابگاهها برای دانشجویان متقاضی خوابگاه.

9. پیگیری در انجام امور مربوط به تجهیزات و تعمیرات مورد نیاز در خوابگاههای دانشجویی.

10. مشارکت در اجرای برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و فعالیتهای فوق برنامه در خوابگاههای دانشجویی.

11.  نظارت و کنترل برنامه سرویس‌های ایاب و ذهاب خوابگاههای دانشجویی.

12. تهیه و تنظیم برنامه‌های غذای هفتگی،‌ماهانه و فصلی دانشجویان.

13. انجام اقدامات مربوط به انتخاب، سفارش، تحویل، نگهداری ، پخت و توزیع مواد غذایی.

14.  رسیدگی به بهداشت مواد غذایی و بهداشت محیط خوابگاههای دانشجویی.

15.  بازدیدهای مستمر از خوابگاههای دانشجویی و سلف سرویسها، به منظور رفع مشکلات و نارسایی‌های موجود.

16.  تلاش در جهت ارتقاء سطح معلومات کارکنان حوزه مدیریت دانشجویی به منظور برخورد متناسب با مسائل و مشکلات دانشجویی .

17. تلاش در جهت توسعه خدمات رفاهی دانشجویان در خوابگاهها و سلف سرویس‌های دانشجویی.

19. استفاده از تجارب ارزشمند سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی در زمینه خدمات رفاهی دانشجویان.

20. نظارت بر برنامه های  کلینیک سلامت و مشاوره جهت ارائه خدمات مطلوب تر

21.پیگیری و انجام امور مربوط به دانشجویانی که متقاضی نقل و انتقال می‌باشند  

22. پیگیری امور  انضباطی دانشجویان

23. رسیدگی به امور مربوط به دانشجویان متقاضی خروج از کشور

 مدیریت امور دانشجویی دانشگاه با نظارت و پیگیری مستمر خود تلاش می‌نماید خدمات فوق‌الذکر به دانشجویان را به نحو مطلوب مدیریت نموده و در اختیار دانشجویان عزیز قرار دهد که این خدمات از طریق : اداره امور خوابگاهها، اداره تغذیه ، کمیته انضباطی ، اداره رفاه و واحد نقلیه انجام می‌پذیرد.