معرفی شهرستان قوچان

معرفی شهرستان قوچان

شهرستان قوچان با جمعیتی در حدود دویست و پنجاه هزار نفر در شمال شرقی کشور اسلامی ایران و در 100 کیلومتری شمال غرب مشهد واقع است. همانگونه که در نقشه زیر نیز رویت می شود این شهرستان از شمال به شهرستان درگز با فاصله 120 کیلومتر و مرز کشور ترکمنستان با فاصله 80 کیلومتر، از غرب در فاصله 30 کیلومتری شهر فاروج (اولین شهر شرقی استان خراسان شمالی)، از جنوب به شهرستانهای سبزوار و نیشابور هر یک به فاصله 150 کیلومتری و از شرق در فاصله 75 کیلومتری شهرستان چناران و 100 کیلومتری شهر مقدس مشهد و حرم مطهر رضوی محدود می شود و درواقع در مرکزیت استراتژیک به لحاظ فاصله جغرافیایی با شهرهای همجوار قرار دارد.  
شهر مرزی باجگیران که از حوزه های زیر مجموعه شهرستان قوچان با فاصله 80 کیلومتر دارای مرز مشترک با کشور ترکمنستان است. از ویژگی بارز این مرز مشترک و در واقع مزیت مشترک این مرز نسبت به سایر گمرکات مرزی کشور ترکمنستان (یعنی لطف آباد درگز و سرخس) نزدیک به پایتخت ترکمنستان ( شهر عشق آباد) است. به گونه ای که ترجیح تمام مردم ترکمنستان برای ورود به ایران عبور از گمرک مرزی باجگیران و بالطبع عبور از شهرستان قوچان است.