آزمایشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی قوچان

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی قوچان

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی قوچان با تجمیع دستگاه‌های کلان آزمایشگاهی در قالب آزمایشگاه مرکزی آماده ارائه سرویس به اساتید، دانشجویان، محققین محترم در سراسر کشور می‌باشد.این ازمایشگاه اهداف زیر را در دستور کار خود قرار داده است:

  • ارائه خدمات همه دستگاه‌های موجود در آزمایشگاه به صورت آنلاین از طریق سایت آزمایشگاه مرکزی با ارسال نمونه از طریق پست
  • برآورده سازی الزامات استانداردها در انجام آزمون ها، استاندارد سازی در خصوص تعمیر و نگهداری و کالیبراسیون دستگاه ها
  • ارائه نتایج آزمایشات در بازه زمانی معین
  • افزایش رعایت اصول ایمنی،بهداشت محیط کار و مقررات زیست محیطی طبق استانداردها

مشاوره آنالیز و تجهیزات

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی قوچان با بهره مندی از کادر متخصص و  مجرب آمادگی دارد به شما مشتریان گرامی در زمینه  های مختلف آنالیز مواد مرتبط با دستگاه‌های موجود درآزمایشگاه مرکزی مشاوره تخصصی دهد.

 

مجوزها

عضو توانمند شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی ریاست جمهوری  

http://labsnet.ir/lab/743

اطلاعیه‌های مهم

یارانه  بهار وتابستان 1401 پژوهشگران شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی برای دریافت خدمات آزمایشگاهی

  • --- اعضای هیئت علمی    40میلیون ریال اعتبار 50%
  • ---دانشجویان دکتری ومحققین پسادکتری وکارشناسی ارشد    40میلیون ریال اعتبار 50 %